Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Δεν συμμορφώνεται η κυβέρνηση με το ΣτΕ για την παράνομη ιδ. τηλεόραση.

 ρόκειται για 3578/2010 απόφασης της Ολομέλειας η οποία κρίνει αντισυνταγματική την παράταση της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια (η τελευταία παράταση λήγει στις 30 Ιουνίου 2014)," 
Εφαρμόζουν μόνον τις συμφέρουσεςαποφάσεις του ΣτΕ! Μπορεί η κυβέρνηση να αισθάνεται ανακούφιση για την 1901/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (15 υπέρ-10 κατά), η οποία έκρινε «συνταγματικό, νόμιμο και μη αντίθετο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία» το κλείσιμο της ΕΡΤ, την 11η Ιουνίου του 2013, την ίδια ώρα όμως ελέγχεται για την επί της ουσίας άρνηση συμμόρφωσης με δύο άλλες σημαντικές αποφάσεις της Ολομέλειας. Αυτή για την αντισυνταγματική παράταση της λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και της παράτασης της θητείας των μελών του ΕΣΡ.


Δύο μέρες πριν από τις εκλογές της 25ης Μαΐου η Ολομέλεια δημοσίευσε την απόφαση της απορρίπτοντας την αίτηση της ΠΟΣΠΕΡΤ και του πρόεδρου της Παναγιώτη Καλφαγιάννη. Πρόκειται για μια ολοσέλιδη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Σωτήρη Ρίζο και εισηγητή το σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη. Η βάση των επιχειρημάτων της πλειοψηφίας είναι το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας (Ιούλιος 2011) με το οποίο οι σταθμοί δημόσιας τηλεόρασης περιελήφθησαν στον σχεδιασμό κατάργησης, συγχώνευσης ή εξυγίανσης «μη απαραίτητων δημοσίων φορέων»». Η πλειοψηφία έκρινε πως από τις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 15) «δεν προκύπτει ότι επιβάλλεται η λειτουργία δημόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης».

Επιπλέον αποφάνθηκε πως τόσο ο νόμος για τις ομαδικές απολύσεις (Ν. 1387/19830) όσο και η ευρωπαϊκή οδηγία 75/129/ΕΟΚ που αφορά και πάλι τις ομαδικές απολύσεις δεν καταλαμβάνει εργαζόμενους «που απασχολούνται σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου που ασκούν δημόσια εξουσία».

Οι δέκα σύμβουλοι Επικρατείας που μειοψήφησαν, υποστήριξαν πως «ο νομοθέτης δεν επιτρέπεται να καταργήσει τον φορέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και δη επ’ αόριστον». Πρόσθεσαν πως «η υποχρέωση αυτή του νομοθέτη, συναπτόμενη και με την τήρηση της αρχής της συνεχούς λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, καθίσταται ακόμη εντονότερη στην προκειμένη περίπτωση, λόγω του ότι οι ιδιωτικοί φορείς ραδιοτηλεόρασης λειτουργούν παρανόμως μέχρι σήμερα με την ανοχή της Πολιτείας».

Πρόκειται για 3578/2010 απόφασης της Ολομέλειας η οποία κρίνει αντισυνταγματική την παράταση της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια (η τελευταία παράταση λήγει στις 30 Ιουνίου 2014), αποκλείοντας όλους τους άλλους που «ενώ είχαν την πραγματική δυνατότητα και τη βούληση να ιδρύσουν τηλεοπτικό σταθμό, δεν το έπραξαν όμως αυθαιρέτως και δεν παρέβησαν τον νόμο». Σημείωνε τότε η Ολομέλεια τα πρόσωπα που ελέγχουν τους σταθμούς «νέμονται τομέα της αγοράς τηλεοπτικών υπηρεσιών, η λειτουργία της οποίας μάλιστα συνδέεται με την, καίριας σημασίας σε μία δημοκρατική πολιτεία, άσκηση των δικαιωμάτων του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι». Τέλος με την3513/2013 απόφαση επίσης της Ολομέλειας του ΣτΕ έχει κριθεί αντισυνταγματική η παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ. Με αυτές τις δύο αποφάσεις η κυβέρνηση δεν έχει συμμορφωθεί!

Πηγη: typologies

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter