Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ; ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.....

    49 προσλήψεις στο Δήμο Δίου - Ολύμπου - Δείτε την προκήρυξη
ΤΟΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: Πότε θα δουλέψουν οι άνθρωποι; Ιουλιο Αύγουστο, όταν και βουλιάζει ο τόπος από τουρίστες; Ή ανοιξιάτικα όπως έκανε ο Χιονίδης και γέμισε την πόλη οδοκαθαριστές Απριλιάτικα; 
 Γιατί αν οι τουρίστες πατάνε σε σκουπίδια μετεκλογικά δεν μας ενδιαφέρει.....Το θέμα είναι να κοροιδέψουμε κάθε άνεργο με ένα δίμηνο παντεσπάνι προεκλογικά μπας και μας ψηφίσει.....ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών,συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας, ανά ειδικότητα ως εξής:

3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
9 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
20 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ)
16 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Δίου – Ολύμπου (Γραφείο Προσωπικού),
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βασικό τίτλο σπουδών
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά
ή
επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση
4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
5. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, στο Πρόγραμμα <<ΔΙΑΥΓΕΙΑ>>, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 11-04-2014 και λήγει στις 14-04-2014, στις
12:00 το μεσημέρι.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων
πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ).
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν
επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως
υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα
υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ.2 του άρθρου 21
του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.
γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου
είναι αυτοδικαίως άκυρ
Δείτε την προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter