Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

TO NOΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΜΑΡΩΝΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΛΕΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.......ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ;


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Ένα από τα καλύτερα Νοσοκομεία της Ελλάδας


Μεγάλη επιτυχία για την Πιερία, τη Διοίκηση και το προσωπικό του Γ.Ν. Κατερίνης και του Ψυχιατρικού Τομέα (πρώην Ψ.Ν.Π.Ο.) η αξιολόγηση του έργου τους από το Υπουργείο Υγείας:
Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης αξιολογήθηκε ως το καλύτερα οργανωμένο Νοσοκομείο της χώρας και της Μακεδονίας (3η Υ.ΠΕ.) στην αντίστοιχη κατηγορία του, δηλαδή με δυνατότητα ανεπτυγμένων κλινών από 251 έως 400 (έχει 390 κλίνες ανεπτυγμένες), μαζί με το...


«Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας,
το Νοσοκομείο της Καλαμάτας, της Κέρκυρας και των Σερρών κατά την αξιολόγηση που έγινε με βάση 20 κριτήρια, οικονομικά και λειτουργικά των Νοσοκομείων, που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Διαδικτύου ESY.net.
H αξιολόγηση αυτή έγινε με 20 συνολικά κριτήρια/δείκτες που αφορούν την οικονομική παραγωγική λειτουργία και απόδοση του Νοσοκομείου, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τρίτους, πληρωμή χρεών και υποχρεώσεων προς προμηθευτές και προσωπικό, αγορές/έσοδα/ζημίες καθώς και λειτουργικούς δείκτες όπως ο αριθμός των ασθενών, εξετάσεις, χειρουργεία, λειτουργία ΤΕΠ, είσπραξη 5 ευρώ, ποσοστό % γενόσημα/ πρωτότυπα φάρμακα κ.λπ.
Αυτή η αξιολόγηση έγινε ως ένα ενιαίο Νοσοκομείο (Γ.Ν. Κατερίνης- Ψ.Τ.) για ολόκληρο τον απολογισμό του έτους 2013. Αρχικά παρουσιάστηκε προχθές 28-02-2014 στην Αθήνα, η κατάταξη των Νοσοκομείων ανά κριτήριο και στο τέλος, με βάση ένα συνδυαστικό τύπο (Μαθηματική συνάρτηση) έγινε η κατάταξη αξιολόγησης συνολικά ανά μεγάλη κατηγορία Νοσοκομείων:


0-100 κλίνες
101-250 κλίνες
251-400 κλίνες (Γ.Ν. Κατερίνης)
400 και άνω κλίνες
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείο Κατερίνης σε 2 από τους 20 δείκτες κατετάγει πρώτο στο σύνολο των 90 Νοσοκομείων της χώρας, ανεξάρτητα από κατηγορίες, στους εξής δείκτες:


Α) χρήση γενοσήμων φαρμάκων κατά 62%, δηλαδή πάνω από τον εθνικό στόχο του 60%,
ενώ αυτός σήμερα είναι κατά μέσο όρο πανελλήνια στο 27% ενώ οι ΗΠΑ είναι στο 85% και η Γερμανία στο 80%.


Β) Στο ρυθμό μείωσης του κόστους Νοσηλείας ανά ασθενή μεταξύ των ετών 2012-2013. Αυτή η μείωση ξεπέρασε το 25%, και συνέβαλε η μείωση του κόστους των φαρμάκων λόγω του ότι το Νοσοκομείο Κατερίνης ήταν το μόνο Νοσοκομείο που το 2011 έκανε διαγωνισμό για την αγορά φαρμάκων.


Η εν λόγω αξιολόγηση των Νοσοκομείων και των Διοικήσεων σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, θα συνεχιστεί πλέον, για το 2014, ανά μήνα του έτους με τα ίδια κριτήρια/δείκτες.
Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί/αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Υγείας.
Ο Διοικητής

Αστέριος Φαρμάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter