Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Ο ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΣΚΟΤΙΝΑΣ.....

ΤΟΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: Κυκλοφόρησε παλαιότερα η πληροφορία πως Πιεριείς επενδυτές βρίσκονται σε συζητήσεις με τους Ελληνοαμερικάνους επενδυτές του κάμπινγκ της Σκοτίνας για να μπουν δυναμικά στο νέο ξενοδοχείο-θέρετρο εκεί. Σημαντικός, λέγανε πως, ήταν ο ρόλος του βουλευτή Πιερίας Κουκοδήμου σε αυτές τις συζητήσεις. Άλλοι έλεγαν πως συμμετείχε από ενδιαφέρον για μια επένδυση στην Πιερία, άλλοι έλεγαν σαν επενδυτής....Εμείς αναμένουμε ακόμα από τους Πιεριείες δημοσιογράφους να μας ενημερώσουν για τις μπίζνες των πολτικών μας ειδικά στον ξενοδοχειακό τομέα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ όπου έχουν διαπρέψει!!!!!! 

Θετικό το ΥΠΕΚΑ για λύση του προβλήματος που προέκυψε με τις τεχνητές δασικές φυτείες στα κάμπινγκ


-Επίκειται νομοθετική πρωτοβουλία, διαβεβαιώνει τον βουλευτή Πιερίας η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ


Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ερμηνεία που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας του σχετικού νόμου που
διέπει τις τεχνητές δασικές φυτείες, θα αντιμετωπιστούν με νομοθετική παρέμβαση που σύντομα θα καταθέσει το ΥΠΕΚΑ.


Αυτό διαβεβαίωσε η ηγεσία του Υπουργείου στον βουλευτή Πιερίας Κ.Κουκοδήμο που παρενέβη μετά από ενημέρωση που είχε τόσο από τον δήμαρχο Δίου Ολύμπου Γ.Παπαθανασίου όσο και από την Ένωση Κάμπινγκ Ν.Πιερίας


Τα κάμπινγκ και ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Πιερία, θίγονται από την εν λόγω ερμηνεία του νόμου, αφού βάσει των δασικών χαρτών που καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Δασών Ν.Πιερίας τα κάμπινγκ, εξαιτίας της εντός αυτών, ύπαρξης τεχνητών δασικών φυτειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους για το διαχωρισμό και τη σκίαση των θέσεων (και η οποία αποτελούσε και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση τους από τον ΕΟΤ), χαρακτηρίζονται για τον παραπάνω και μόνο λόγο, ως ιδιωτικά δάση!


Κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτές οι τεχνητές δασικές φυτείες θα πρέπει να υπαχθούν από τη Δασική Υπηρεσία στις εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, με εξαίρεση μόνο αυτές όσες εντάχθηκαν σε κανονισμούς της Ε.Ε. και επιδοτήθηκαν.


Η ερμηνεία αυτή, αν δεν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, θα βάλει σε περιπέτεια όλους τους επιχειρηματίες κάμπινγκ και ξενοδοχείων της Πιερίας αλλά και όλης της χώρας που διατηρούν τεχνητές δασικές φυτείες στον περιβάλλοντα χώρο τους.


Από τους επιχειρηματίες των κάμπινγκ ζητείται να συμπεριληφθεί ειδική διάταξη στο νέο νόμο περί Δασών, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εξαιρούνται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εκτός σχεδίου γήπεδα εντός των οποίων λειτουργούν νόμιμα τουριστικές επιχειρήσεις κάμπινγκ και ξενοδοχείων έστω και αν επ’αυτών υφίστανται τεχνητές δασικές φυτείες.


Να σημειώσουμε ότι σχετικό υπόμνημα έστειλε στο ΥΠΕΚΑ ο δήμος Δίου Ολύμπου, καθώς και η Ένωση Κάμπινγκ Ν.Πιερίας.


Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Στο υπ.αριθμ. 5955 5/3/2014 έγγραφο του ο δήμος Δίου Ολύμπου προς την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ αλλά και τους βουλευτές Πιερίας και άλλους συναρμόδιους φορείς, τόνιζε τα εξής:
«Το πρόβλημα των τεχνητών δασικών φυτειών έγκειται στο νομό Πιερίας και πιθανόν και σε πολλούς παραλιακούς νομούς της χώρας, εκεί όπου υπάρχουν τουριστικές επιχειρήσεις (κάμπινγκ) αλλά περιλαμβάνει και όλες τις αγροτικές εκτάσεις που δασώθηκαν τεχνητά.
Αυτές οι επιχειρήσεις προκειμένου να προσφέρουν σκίαση στους πελάτες τους, προέβησαν σε τεχνητή φύτευση των εκτάσεων τους με δασικά και μη είδη, όπως σφενδάμια, πλατάνια, λεπτοκαρυές, πεύκα και άλλα καλλωπιστικά φυτά, γεγονός που αποδεικνύεται με τα χαρακτηριστικά που φέρουν οι φυτείες (φυτευτικός σύνδεσμος, φύτευση σε σειρά κ.λ.π.).
Όπως μας ενημέρωσε η Διεύθυνση Δασών Πιερίας, κατά τη σύνταξη και τη θεώρηση των δασικών χαρτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθ.7 του Ν.4164/13 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 13 Ν.3889/10, σύμφωνα με το οποίο ως βάση για τον προσδιορισμό των δασικών περιοχών λαμβάνεται υπόψη η παλαιότερη και η πληρέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη αεροφωτογραφία.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν στις αεροφωτογραφίες του 1945 να φαίνονται τα κάμπινγκ ως αγροτικές εκτάσεις της παρ. 6α του Ν.998/79 ή χορτολιβαδικές της παρ. 6β του Ν.998/79, ενώ στις πρόσφατες του 2007 να φαίνονται ως τεχνητά δασωμένες εκτάσεις (τεχνητές δασικές φυτείες).
Η Δασική Υπηρεσία βάσει της κείμενης νομοθεσίας οφείλει να χαρακτηρίσει τις εν λόγω εκτάσεις ως άλλης μορφής εκτάσεις (κωδικός Α, αγροτικές ή χορτολιβαδικές) του παρελθόντος, οι οποίες σήμερα φέρουν δασική βλάστηση (κωδικός Δ) και με κωδικό δασικού χάρτη ΑΔ, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ως δασωμένες αγροτικές εκτάσεις του παρελθόντος.
Υπάρχει το αρθ.11 του Ν.3208/03 που αναφέρεται στις τεχνητές δασικές φυτείες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που ανακύπτει το οποίο αναφέρει ότι οι «υπαγόμενες στην περίπτωση 6α του άρθρ.3 του Ν.998/79 ιδιωτικές γεωργικές εκτάσεις, στις οποίες υπάρχουν ή δημιουργούνται τεχνητές δασικές φυτείες, δεν προσλαμβάνουν εκ του λόγου αυτού το δασικό χαρακτήρα. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε., οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων διαχειρίζονται τις δασικές φυτείες ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, ως προς το χρόνο και το είδος της υλοτομίας και τη μετέπειτα χρήση του αγρού».
Το ανωτέρω άρθρο αποσαφήνιζε ότι οι τεχνητές φυτείες που δημιουργήθηκαν επί ιδιωτικών αγροτικών εκτάσεων δεν θα χαρακτηρίζονταν ως δασικές και έβαζε μόνο περιορισμό στους επενδυτές που εντάσσονταν σε επιδοτούμενους κανονισμούς της Ε.Ε να δεσμεύουν τους αγρούς τους με δασικά είδη για περίτροπο χρόνο από 15-20 έτη.
Βάσει του ανωτέρω άρθρου όμως, το ΣτΕ, εξέδωσε τις 3458/2009 και 3459/2009 αποφάσεις, με τις οποίες ερμηνεύοντας το άρθρ.11 του Ν.3208/03 αναφέρει ότι: «Ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως «τεχνητής δασικής φυτείας» δεν έχει την έννοια ότι αυτό εξαιρείται από τη συνταγματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, εφόσον δεν προκύπτει ότι δημιουργήθηκε επί ιδιωτικών γεωργικών εκτάσεων, με σκοπό την υλοτομία, τη διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων». Δηλαδή, αναγνωρίζει ως τεχνητές δασικές φυτείες που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, μόνον αυτές που εντάχθηκαν στους κανονισμούς της Ε.Ε. της δάσωσης αγρών, για την παραγωγή δασικών προϊόντων.
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η Δασική Υπηρεσία οφείλει να εντάξει όλες τις δασικές τεχνητές φυτείες στις εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία με εξαίρεση μόνον αυτές που εντάχθηκαν στους κανονισμούς της Ε.Ε.
Γι’αυτούς τους λόγους, ζητείται νομοθετική ρύθμιση για τις τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργήθηκαν επί ιδιωτικών γεωργικών και χορτολιβαδικών κανονισμών της Ε.Ε, αλλά και αυτών που δεν εντάχθηκαν σε οποιοδήποτε κανονισμό της Ε.Ε, αυτών που δημιουργήθηκαν για τουριστικούς λόγους, όπως η αναψυχή (κάμπινγκ) και αυτών που φυτεύτηκαν από ιδιώτες για οποιοδήποτε λόγο.
Παρακαλούμε, να ρυθμίσετε το θέμα των τεχνητών φυτειών που δημιουργήθηκαν επί των γεωργικών και των χορτολιβαδικών εκτάσεων των παρ. 6α και 6β, όπως αυτό αναφέρεται και στο σχέδιο νόμου που τέθηκε προς διαβούλευση «Δασικά Οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/79 (ΦΕΚ Α’289)-Αρθρ.3 παρ. 6γ.
Η τροποποίηση αυτή θα δώσει λύση στα προβλήματα των νόμιμων τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα παράλια του νομού μας.
Ο Δήμαρχος
Παπαθανασίου Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter