Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Νέα ανάθεση μελέτης για τη διάβρωση των ακτών της Παραλίας στην Οικονομική Επιτροπή

ΤΟΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: Πόσες μελέτες και πόσα έργα έγιναν για την διαβρωση στην Παραλία Κατερίνης; Κάθε τετραετία σχεδόν πετιούνται εξαψήφια ποσά.....
Τη Δευτέρα το μεσημέρι, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης, με θέματα που αφορούν στην ψήφιση διαφόρων πιστώσεων και προμηθειών των νομικών προσώπων του Δήμου.Επιπλέον, τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την εκ νέου ανάθεση της μελέτης για τη διάβρωση των ακτών της Παραλίας και να εγκρίνουν τα πρακτικά δημοπρασιών έργων.Αναλυτικά
τα θέματαΨήφιση διαφόρων πιστώσεων Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετώνΨήφιση πιστώσεων για συνεχιζόμενα έργα – μελέτες και προμήθειες 2014Ψήφιση δαπανών πάγιου χαρακτήραΟρισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2014 και ψήφιση της σχετικής πίστωσηςΣύσταση πάγιας προκαταβολής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2014 και ψήφιση των σχετικών πιστώσεωνΈγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συσσιτίων – τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου Αναδιατύπωση της 482/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα {Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»}Ανάκληση της 403/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης» στους μελετητές Αυγέρη Ιωάννη με το ποσό των 11.070,00 ευρώ και Σ. Χριστόπουλος και Συνεργάτες Ε.Ε. με το ποσό των 12.300,00 ευρώ» και λήψη εκ νέου απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της παροχής υπηρεσίας «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2014», προϋπολογισμού 46.746,00 € Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση ‘‘Καλόγηρος’’ του Τ.Κ. Ράχης» (αριθ. μελέτης 84/2011), προϋπολογισμού 615.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού της «Προμήθειας υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ», προϋπολογισμού 24.348,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 19/2012) και καθορισμός τρόπου διενέργειας της προμήθειαςΈγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού της «Προμήθεια υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουρμπάνι», προϋπολογισμού 24.347,50 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 20/2012)» και καθορισμός τρόπου διενέργειας της προμήθειαςΈγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2014 και ψήφιση αντιστοίχων πιστώσεων

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου 
 http://www.e-pieria.gr/news-2/shortnews/4959-oikonomikiep

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter