Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Άγιο Όρος – ΠΑΣΟΚ, 0-1.

Γράφει ο Θάνος Τάκης

Μετρά, ξαναμετρά και παρατηρεί ο κ. Καλαμίτσης: «Τεσσαρακοστή τέταρτη ημέρα από την υποβολή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου της μήνυσης τηςΧΑ για την τρύπα στα Ταμεία του ΠΑΣΟΚ... Κανένα παπαγαλάκι δεν με ενημέρωσε για το αν κινήθηκε κάποια διαδικασία διερεύνησης των καταγγελλομένων». Κρατάει για τα καλά η μανιέρα της καθημερινής αναφοράς του, σχετικά με αυτό το θέμα. Μπας και ευαισθητοποιηθεί κάποιος. Καρφί στο μάτι μας, πονάει πολύ η αδιαφορία...Επιπλέον, στο σημερινό του άρθρο αναφέρει: «η άσκηση ποινικής δίωξης για την τεράστια μαύρη τρύπα στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ δεν προϋποθέτει άδεια της Βουλής. Η ανάκριση θα εντοπίσει τους αυτουργούς, ήτοι στελέχη του κόμματος, και αν αυτά υποδείξουν τους εντολείς, οι οποίοι ενδεχομένως είναι νυν βουλευτές ή τότε υπουργοί, θα αναλάβει η Βουλή. Το διευκρινίζω αυτό, επειδή πολλοί νομίζουν ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν κινείται, επειδή υπάρχει το εμπόδιο της Βουλής». Ένας δρόμος λοιπόν είναι αυτός. Εξηγεί ο άνθρωπος ότι το πεδίον δράσης είναι ανοικτό, αλλά δεν φαίνεται κανείς στον ορίζοντα.


Υπάρχει και δεύτερος δρόμος. Ο οποίος περνά από το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα, από το γραφείο του Υπουργού. Τον γνωρίζει φυσικά, αλλά...


Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2343/1995, «Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσία με τον τίτλο "Οικονομική Επιθεώρηση", υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών, ως και ιδιαίτερος κλάδος προσωπικού με τον τιτλο "Οικονομικοί Επιθεωρητές". [...] Στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιθεώρησης περιλαμβάνεται και η διενέργεια ελέγχων και ερευνών που αφορούν: Την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., ... των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδίως των ιδρυμάτων, σχολών, συλλόγων και σωματείων, που επιδιώκουν την εκπλήρωση αγαθοεργών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών και επιχορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το Κράτος, απά Ν.Π.Δ.Δ. και από την Ευρωπαϊκή `Ενωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς».


Κρατήστε το αυτό, παρακαλώ. Κάθε σωματείο που επιχορηγείται με οποιονδήποτε τρόπο από το Κράτος.


Πριν από μερικές μέρες δημοσιεύθηκε η υπ.αριθ. 92/2013 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με ένα «προβοκατόρικο» ερώτημα: Μπορούν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές να διενεργήσουν, νομίμως, διαχειριστικό-οικονομικό έλεγχο σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους; Το προβοκατόρικο του ερωτήματος συναρτάται με το γεγονός της προηγούμενης άρνησης της Μονής να επιτρέψει πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της και το γεγονός ότι το Άγιο Όρος διέπεται από το ειδικό καθεστώς του αυτοδιοίκητου. Πράγματι, η Μονή, επικαλούμενη σχετική γνωμοδότηση πανεπιστημιακού καθηγητή και διατάξεις του Συντάγματος και του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους περί του προνομιακού καθεστώτος και του αυτοδιοικήτου της περιοχής δεν έθεσε στη διάθεση των ελεγκτών το σύνολο των αναγκαίων διαχειριστικών στοιχείων, ζητώντας τους να της υποδείξουν εγγράφως για ποιά συγκεκριμένα στοιχεία επιθυμούσαν πλήρη ενημέρωση. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εν θέματι διαχειριστικός-οικονομικός έλεγχοςδεν συσχετιζόταν με ποινικές, προανακριτικές ή μη, διαδικασίες.


Η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, λαμβάνοντας υπόψιν και το άρθρο 105 του ισχύοντος Συντάγματος, εφόσον η περιοχή του Αγίου Όρους «είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού κράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ' αυτό παραμένει άθικτη» καθώς και τον ν. 2362/1995 ‘Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους’ όπου ορίζεται ότι, «Οι Μονές του Αγίου Όρους διεπόμενες από ειδικό νομικό καθεστώς δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου» γνωμοδότησε ότι «Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις ... προκύπτει ότι οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης και τη διαχείριση όλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. ανεξαιρέτως και άνευ προϋποθέσεων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τη πρόσθετη προϋπόθεση ότι αυτά επιχορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο από δημόσιους πόρους.


Σε έλεγχο, ομοίως, υπόκειται και οποιοσδήποτε έλαβε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, από Ν.Π.Δ.Δ., από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και οποιοσδήποτε διαχειρίζεται «δημόσιο χρήμα».


Περαιτέρω, ως «δημόσιο χρήμα», που προσδίδει σ’ αυτόν που το διαχειρίζεται την ιδιότητα του δημοσίου υπολόγου, δεν θεωρείται εκείνο μόνον που διαχειρίζονται τα διάφορα όργανα του κράτους κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά και εκείνο που διαχειρίζονται ... γ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδίως τα ιδρύματα, σχολές, σύλλογοι και σωματεία, που επιδιώκουν την εκπλήρωση αγαθοεργών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών και επιχορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το Κράτος, από Ν.Π.Δ.Δ., από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς... Στην περίπτωση αυτή, το χρήμα της επιχορήγησης δεν αποβάλλει το χαρακτήρα του «δημοσίου», αφού το επιχορηγούμενο νομικό πρόσωπο δεν καθίσταται κύριος του ποσού της επιχορήγησης, αλλά διαχειριστής αυτού (δημόσιος, υπόλογος), ο οποίος υποχρεούται να διαχειρίζεται τα χρήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο και να τα διαθέτει σύννομα, με την έννοια της πληρωμής μόνο δαπανών που εμπίπτουν στον ειδικότερο σκοπό, για τον οποίο δόθηκε η πίστωση».


Μετά την έκθεση των ως άνω νομικών διατάξεων, το ΝΣΚ αναφέρεται και στους Οικονομικούς Επιθεωρητές για τους οποίους διευκρινίζει ότι, «Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων, διαθέτουν ευρύτατη ελευθερία, μη υποκείμενοι στους συνήθεις περιορισμούς περί απορρήτου, ενώ η άρνηση διευκόλυνσης του ελεγκτικού τους έργου από οπουδήποτε κι αν προέρχεται (αρχές, νομικά ή φυσικά πρόσωπα) επισύρει κυρώσεις. Ενδεικτικά, κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων και καθηκόντων αυτών, συγκεντρώνουν πληροφορίες, εξετάζουν μάρτυρες, διενεργούν αυτοψίες, συνεπικουρούμενοι, αν υπάρχει ανάγκη, από πραγματογνώμονες, διεξάγουν έρευνες, καταλαμβάνουν πειστήρια και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και για τη διατήρηση των αποδείξεων... Τέλος, σε περίπτωση κατεπείγοντος για αποτροπή κινδύνου ή αυτόφωρου εγκλήματος, οι Οικονομικοί Επιθεωρητές μπορούν, όταν ανακύπτει ανάγκη πέραν του διαχειριστικού - οικονομικού ελέγχου, να ενεργήσουν και ως ανακριτικοί υπάλληλοι προς διερεύνηση ποινικά αξιόποινης πράξεως, να δράσουν προανακριτικά ή ανακριτικά, παρά την ανυπαρξία σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας».


Η τελική απόφαση της Ολομέλειας; Αυτή: «Κατά συνέπεια, είναι επιτρεπτή και η εκ μέρους των κρατικών αρχών, υπό τις εκάστοτε απαιτούμενες προϋποθέσεις, διενέργεια ελέγχων εντός του Όρους και σε σχέση με οιοδήποτε φορολογικό υποκείμενο ή λήπτη κρατικής επιχορήγησης, προς εξακρίβωση της τήρησης ή μη των αντίστοιχων και κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης και της διαπίστωσης τυχόν πλημμεληματικών ή κακουργηματικών πράξεων. [...] Η δυνατότητα αυτή για διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου στις μονές του Αγίου Όρους, ... δεν απαγορεύεται από καμία διάταξη του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, ούτε παραβιάζει τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, την αυτοδιοίκηση που αυτή απολαμβάνει στα πλαίσια του ισχύοντος συστήματος σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, ούτε σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με το συνταγματικά κατοχυρωμένο αρχαίο προνομιακό καθεστώς και το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους».


Τα πράγματα λοιπόν είναι απλά. Σε περίπτωση ενισχύσεως του φορέα μέσω κρατικής επιχορήγησης, είναι επιτρεπτός κάθε οικονομικός/διαχειριστικός έλεγχος. Εφόσον επιδοτείται, ελέγχεται!


Ακόμη και το συνταγματικά κατοχυρωμένο αρχαίο προνομιακό καθεστώς και το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους δεν είναι αρκετά ισχυρή συνθήκη για να τον αποτρέψει!


Μετά από αυτό, συμπεραίνει κανείς ότι το ειδικό, αρχαίο προνομιακό καθεστώς του ΠΑΣΟΚ είναι η ισχυρότερη γνωστή συνθήκη που υπάρχει στον ελληνικό χώρο. Είναι ένα σύγχρονο ελληνικό τρίγωνο των Βερμούδων όπου κάθε σκέψη για οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, μυστηριωδώς εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει ίχνη. Ένας γνήσιος ελληνικός μύθος.


Με προπονητή τον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, που μπορεί άμεσα, αν θελήσει, να διατάξει έλεγχο από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές του, ο φωτεινός πίνακας γράφει:


Άγιο Όρος – ΠΑΣΟΚ, 0-1.
Η γνωμοδότηση, είναι εδώ: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A8%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%95-%CE%A4%CE%A7%CE%98
TAXALIA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter