Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙΩΤΗ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΕΙ....ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ. ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.

κ.Διαχειριστά του Blog σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε τις απόψεις μου για το θέμα που έχει δημιουργηθεί στο Λιτόχωρο σχετικά με τα απόβλητα της Ιαπωνικής εταιρίας.
«Απόβλητα Λιτοχώρου
Ιστορικό
Η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Δίου-Ολύμπου (Δ.Ε.Α.Δ.Ο) κάνει αίτηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τμήμα Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών πόρων για "Τροποποίηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου "Αποκατάσταση τμήματος λατομείου στη θέση "Γούρνες-Ξηροκάμπι" αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας"


Το Τμήμα Ανάπτυξης της Π.Ε Πιερίας με έγγραφο του Αρ. Πρωτ. 544 στις 10/5/2012 εισηγείται θετικά για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης με αρ. πρωτ. 5957/21-12-2010/ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει την ταφή 82.000 τόνων απόβλητων της εταιρείας TOSOH HELLAS Α.Β.Ε. (παραπροϊόντος (cake) της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του πυρολουσίτη (MnO2)”)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Πιερίας με έγγραφο του Αρ. Πρωτ: 148931/6742 στις 30/5/2012 γνωμοδοτεί θετικά “επί της τροποποίησης της, με Α.Π.: 5957/21-12-2010, Απόφασης Ε.Π.Ο για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Γούρνες» Λιτοχώρου Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρ.»”..
Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου , έφερε το θέμα της ταφής των αποβλήτων σε συνεδρίαση στις 28/6/2012, η απόφαση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και πήρε Αρ. Απόφ. 113/2012.
Στις αρχές Αυγούστου η Π.Ε Πιερίας στέλνει δελτίο τύπου υποστηρίζοντας ότι ολη η διαδικασία έχει γίνει νόμιμα, το υλικό χαρακτηρίζεται “μη επικίνδυνο” και “τα Συλλογικά Όργανα και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενεργούν πάντοτε με βάση τους νόμους και με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες και είναι στη διάθεση οπουδήποτε πολίτη για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με το θέμα”.
Αντίστοιχη προσπάθεια να θαφτεί το ίδιο υλικό έγινε στο Δήμο Χαλκηδόνας (Δ/Ε Αγ. Αθανασίου) και η προσπάθεια απετράπη μετά από παρέμβαση του Δήμου Χαλκηδόνος και μετά από μελέτες που συντάχθηκαν για λογαριασμό του Δήμου από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Συμπεράσματα
Τα δύο (2) έγγραφα των Πανεπιστημίων αποδεικνύουν χωρίς καμία αμφιβολία ότι:
Η τεκμηρίωση του χαρακτηρισμού του στερεού αποβλήτου ως μη επικίνδυνο είναι ελλιπέστατη, ασαφής και αβάσιμη
Η ονομασία του έργου «Αποκατάσταση τμήματος λατομείου» δεν αντιπροσωπεύει το αντικείμενο της μελέτης και το σκοπό του προτεινόμενου έργου.
Ουσιαστικά πρόκειται για έργο δημιουργίας ιδιωτικού ΧΥΤΑ / ΧΥΤΕΑ από τη βιομηχανική μονάδα TOSOH HellasΑ. Β. Ε, για τη διάθεση σταθεροποιημένου αποβλήτου της παραγωγικής της διαδικασίας.
Προτείνεται συντηρητικά η διαχείριση και η υγειονομική ταφή του συγκεκριμένου αποβλήτου να σχεδιασθεί και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.
Από τα έγγραφα της περιφέρειας προκύπτουν τα εξής:
Το ερευνητικό πρόγραμμα ΕΕ/ ΑΠΘ 87405 του Εργαστηρίου Δασικής Εδαφολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που επικαλείται το Τμήμα Ανάπτυξης της Π.Ε Πιερίας με έγγραφο του Αρ. Πρωτ. 544 στις 10/5/2012 αλλά και στο δελτίο τύπου, έχει συνταχθεί από τον Δασολόγο κ. Αλιφραγκή Δημήτριο χωρίς τη συμμετοχή Γεωχημικού, Γεωλόγου ή Υδρογεωλόγου ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Επισημάνεται ότι το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ίδια την εταιρεία (TOSOH) ΑΔΑ: 45ΒΔ46Ψ8ΧΒ-ΧΔΘ, Α/Α 84 που ενδιαφέρεται για την ταφή των αποβλήτων στο συγκεκριμένο χώρο.
Το έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης της Π.Ε Πιερίας με Αρ. Πρωτ. 544 στις 10/5/2012, υπέγραψε ως εισηγήτρια και τμηματάρχης η κυρία Ε. Τσιφοδήμου, η οποία είναι αδελφή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώην Προέδρου της ΔΕΑΔΟ και Δημοτικού Συμβούλου κ. Τσιφοδήμου. Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει θέμα κωλύματος συμφέροντος της υπαλλήλου (αρθρ.36 του υπαλληλικού κώδικα).
Η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια με την : 1097/6-4-2012 (Α.Δ.Α.: Β4ΩΚΟΡ1Υ-Ω5Λ) Απόφαση της Α.Δ.Μ-Θ, δίνει «Άδεια για τη δραστηριότητα (συλλογή- μεταφορά) στερεών-μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην εταιρεία "GREEN TECHNICAL COMPANY L.T.D." ...» για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης του παραπροϊόντος της TOSOH.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση Ελληνικών συμφερόντων με έδρα τη Βουλγαρία, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης γιατί, οι 2 μέτοχοι που συστήσανε την εταιρεία, α) Ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου και β) ιδιοκτήτης καφέ-μπαρ με έδρα τον Εύοσμο αμφότεροι, φαίνεται να στήσανε την επιχείρηση με μοναδικό σκοπό τη μεταφορά των συγκεκριμένων αποβλήτων και μόνο.
Από πλευράς Δήμου Δίου-Ολύμπου:
Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου , έφερε το θέμα της ταφής των αποβλήτων σε συνεδρίαση στις 28/6/2012, η απόφαση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και πήρε Αρ. Απόφ. 113/2012.
Ο ισχυρισμός ότι θα φυτευτούν δέντρα στην περιοχή προς αποκατάσταση είναι επιεικώς γελοίος γιατί η μελέτη προβλέπει σαφώς “στρώση φυτικής γης πάχους 1m”.
Το ποσό που θα λάβει η ΔΕΑΔΟ ως αποζημίωση από την TOSOH δεν αναφέρεται.
Σε κανένα έγγραφο του Δήμου Δίου-Ολύμπου αλλά και της Περιφέρειας δεν αναφέρεται πότε κατέθεσε αίτηση η ΔΕΑΔΟ για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της επιχείρησης, ποιός υπογράφει την αίτηση, την προκαταρκτική περιβαλλοντική έκθεση αλλά και την απόφαση.
Η ΔΕΑΔΟ ανήρτησε στο Φ.Ε.Κ ΑΕ-ΕΠ 1837 την εκλογή του Διοικητικού της Συμβουλίου με ένα (1) χρόνο καθυστέρηση. Ενώ η εκλογή έγινε 25/2/2011 με την Αρ.Πρωτ. 43/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στάλθηκε για ανάρτηση στο ΦΕΚ στις 12/3/2012 και αναρτήθηκε στις 2/5/2012 παραβαίνοντας τον νόμο περί δημοσιότητας των ανωνύμων εταιριών ν.2190/1920. Αυτή η καθυστέρηση θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα των αποφάσεων του Δ.Σ της επιχείρησης για το 2011 και ανάμεσα σε αυτές και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Λατομείου που κατά δήλωση του Διευθυντή της επιχείρηση (απόφαση 113/2012 του Δήμου) κατατέθηκε το Σεπτέμβριο του 2011 .
Η ΔΕΑΔΟ δεν ανήρτησε ποτέ στο Διαύγεια την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Λατομείου, οπότε η απόφαση της (εάν υπάρχει) καθώς και η απόφαση 113/2012 του Δήμου Δίου-Ολύμπου δεν είναι εκτελεστή και πρέπει να ακυρωθούν.
Επισυναπτόμενα :
Έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης της Π.Ε Πιερίας
Έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Πιερίας
Μελέτη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ( πηγή http://www.scribd.com/dimosagiou )
Έγγραφο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( πηγή http://www.scribd.com/dimosagiou )
Απόφαση 113/2012 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου ( πηγή http://www.dion-olympos.gr/sites/default/files/ds_decisions/praktiko11_0.zip)
Έρευνα του ΑΠΘ με χρηματοδότη της TOSOH. (πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr/f/auth/ada/45%CE%92%CE%9446%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A7%CE%94%CE%98 )
Άδεια μεταφοράς απόβλητων στην GREEN TECHNICAL COMPANY L.T.D.
( πηγή: ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΦΜ BG 201298256, https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra )


Χ.Ο., κάτοικος Κατερίνης
http://lefteria.blogspot.gr/2012/08/blog-lefteria.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter