Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΟΠΩΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΝΑΛΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ.......ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΤΙ ΠΑΡΕΛΑΒΕ;

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΨΝΠΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣΚαι έτσι ξαφνικά με το παρακάτω απόσπασμα εξαφανίζεται απο την περιουσία του δημοσίου Δάσος ολόκληρο¨

5. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω
σύμβασης, κάθε δικαιώματος, αποκλειστικής ή μη, χρήσης, διοίκησης,
διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης και γενικώς κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων, άυλων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και...

εκμετάλλευσης όλων των υποδομών του ακινήτου «Πρώην Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Ι.Μ. Πέτρας Ολύμπου», κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής έκτασης 21.320.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Πέτρας του Δήμου Κατερίνης, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποκτήθηκε δυνάμει του Ν.Δ. 8.8.1925 «Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των εν τη περιφερεία Κατερίνης ακινήτων της Ιεράς Μονής Πέτρας προς ίδρυσιν Νοσοκομείου Φυματιώντων» (Α΄ 212) και του από 16.7.1927 Πρωτοκόλλου Κατάληψης επ’ ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικώς υπέρ του Σανατορίου Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου, νομίμως καταχωρημένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο Ε και με αύξοντα αριθμό 1557.

αφιερωμένο σε όλους εκεί στα ψηλά που εμπιστεύονται ακόμα τους τοπικούς μας άρχοντες
ΚΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter